Covid-19 coronavirus: as nosas medidas de seguridade | Despacho de Enrique Díaz

Covid-19: as nosas medidas de seguridade

Dende o pasado luns día 11 de maio, o Despacho volve estar aberto ao público. Debido á pandemia do COVID-19 que estamos vivindo, decidimos que a partir de agora aplicaremos as seguintes medidas de seguridade e hixiene no noso Despacho. Son medidas que aplicamos tendo en conta as recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias: Atenderémoslles, preferiblemente,…